Aktualizacja 0.7.3.1

15.08.2017

Najważniejsze nowe funkcje
 • Dodano nowych przeciwników
 • Dodano nowe zadania
 • Udostępniono kolejny obszar mapy
 • Dodano regiony mapy głównej wraz z nazwami i tłumaczeniami

 

Zmiany do istniejących funkcji

 • Przeprowadzono operację balansowania. Wprowadzono zmiany do statystyk postaci oraz przeciwników
 • Wprowadzono modyfikację dla kupców. Teraz książki umiejętności, które już zostały użyte i nauczone zostaną wyróżnione w oknie handlu
 • Wprowadzono modyfikacje dla tooltipów u kupców:
  • Tooltip książki umiejętności pokazuje również dodatkowy tooltip umiejętności, której nauczy się bohater po jej przeczytaniu
  • Tooltip receptury pokazuje dodatkowy tooltip przedmiotu wynikowego dla tej receptury. W przypadku elementu ekwipunku widoczne są również parametry takie jak siła, zadawane obrażenia, zręczność itd.)
 • Wprowadzono modyfikację do targetowania przeciwników
 • Po zdobyciu poziomu, życie i mana gracza zostaną w pełni zregenerowane
 • Wprowadzono wielowątkowość w procedurze aplikowania aktualizacji
 • Dodano system sprawdzania miejsca w plecaku przy zbieraniu surowców lub wytwarzaniu przedmiotów w kuźni
 • Wprowadzono modyfikację dla wizualizacji cooldown’ów i dodano wartości czasu do odliczanego czasu
 • W dzienniku zadań jak i w rozmowie z NPC, ukończone zadania będą teraz odpowiednio wyróżniane
 
Poprawki
 • Poprawiono funkcjonowanie okna handlu z kupcem. Po zakupie przedmiotu z dowolnej strony nie zmienia się aktywna zakładka
 • Poprawiono funkcjonowanie kupowania wielu przedmiotów u kupca. Okno dialogowe otwiera się za pomocą przycisku SHIFT + Lewego przycisku myszki
 • Naprawiono przewijanie dużej minimapy
 • Poprawiono widoczność ilości elementów, m.in. w plecaku
 • Poprawiono otrzymywanie doświadczenia w grupie. Obecnie tylko członkowie grupy znajdujący się w odpowiedniej odległości otrzymają doświadczenie za pokonanie przeciwnika
 • Poprawiono wyróżnienie na zaznaczonym celu, które w niektórych sytuacjach było błędnie wyświetlane również na ścianach czy elementach nad celem
 • Poprawiono system pogoni mobów za graczem, wcześniej moby przy zmianie kierunku zatrzymywały się na chwilę
 • Poprawiono przewijanie wiadomości w oknie czatu
 • Poprawiono błąd w systemie handlu, który umożliwiał duplikowanie przedmiotów i waluty
 • Poprawiono błąd odświeżania informacji dla grupy (nazwy postaci, poziom, awatar)
 • Naprawiono wiele błędów w aplikacji Lanchera
  • Naprawiono błąd aplikowania poprawek w przypadku kiedy aktualizacja zawierała więcej niż jeden segment 1GB
  • Naprawiono błąd związany z funkcją „naprawy / repair” instalacji dla uszkodzonych plików
 • Poprawiono błąd wychodzenia z instancji grupowej. Czasami gdy grupa dwuosobowa została rozwiązana tylko jeden gracz był usuwany z instancji i grupa nie była poprawnie rozwiązywana
 • Poprawiono błąd wychodzenia z instancji pojedynczej. Gracz był usuwany z instancji pojedynczej, jeśli był w grupie i grupa została rozwiązana
 • Wprowadzono wiele poprawek związanych z tłumaczeniami

Wprowadzono wiele różnych mniejszych poprawek i zmian.