INFORMACJE O KOLEJNYCH WERSJACH WORLD OF HEROES
Wersja 0.8.0.0 - Data aktualizacji: 20.11.2020

Najważniejsze nowe funkcje

 • Dodano osiągnięcia z tytułami, które można wykonać zadania, aby otrzymać bonusy za pomocą określonego tytułu
 • Dodano określone bonusy do różnych elementów wyposażenia, aby zmienić zaklęcie, umieszczanie w gniazdach, zbieranie, szansę na łup, czas i koszt.
 • Dodano dystrybucję łupów, którą może ustawić lider grupy.

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Walka: zmodyfikowano obliczenia obrażeń. Dodano kolejny parametr, który zostanie wylosowany, aby obsłużyć większy zakres obrażeń.
 • Walka: Zmodyfikowano obliczanie obrażeń i zmieniono maksymalną wartości, aby zwiększyć precyzję obliczeń.
 • Interfejs użytkownika: Dodano wiadomość informacyjną po osiągnięciu AUCTION_OWN_LIMIT dla domu aukcyjnego.

Poprawki

 • Dom aukcyjny: Naprawiono problem z domem aukcyjnym, w którym wartość AUCTION_OWN_LIMIT pozwalała graczowi wystawić o jeden przedmiot więcej niż ustawiony limit.
 • Dom aukcyjny: Naprawiono problem polegający na tym, że anulowana aukcja nie została usunięta z interfejsu użytkownika (problem z odświeżaniem).
 • Walka: Naprawiono problem ze zdolnością walki w zwarciu, który powodował, że rzut trafienia był nieprawidłowo wysyłany do efektów o wartości 0.
 • Efekty skoordynowane: Naprawiono problem ze skoordynowanym efektem, który powodował, że jeśli dźwięk miał ustawienie opóźnienia> 0, nie był prawidłowo odtwarzany.
 • Skoordynowane efekty: Naprawiono problem ze skoordynowanym efektem, który powodował, że jeśli particle miały ustawienie opóźnienia> 0, nie była prawidłowo odtwarzane.
 • Grupa: Naprawiono problem z odświeżaniem panelu grupy.
 • Kupcy: Obsłużono wyjątek, w którym cena przedmiotu przypisana do tabeli sprzedawcy została ustawiona na 0.
 • Kupcy: Naprawiono problem z ceną sprzedaży, który powodował, że ​​na serwerze cena była liczona inaczej niż po stronie klienta.
 • Zadania: Naprawiono problem z wymaganiami misji.
 • Skoordynowane efekty: Naprawiono wyjątek, w którym serwer wysyłał informacje o statusie surowców przed załadowaniem sceny.
 • Skoordynowane efekty: Naprawiono problem z surowcami, gdy zbieranie zostało anulowane i ponownie wywołane.
 • Interfejs użytkownika: Naprawiono problem związany z pływającymi tekstami walki i czatem efektów.

Zaimplementowano wiele innych drobnych poprawek i zmian

Wersja 0.7.6.0 - Data aktualizacji: 16.08.2020

Najważniejsze nowe funkcje

 • Dodano opcję dla umiejętności, aby rzucić ją na grupę (dostępne tylko dla umiejętności przyjaznych efektów).
 • Dodano doświadczenie dla umiejętności bojowych.
 • Dodano opcję unikalnych przedmiotów, by tylko jeden mógł być założony.
 • Dodano doświadczenie na podstawie moba zamiast na typ / jakość moba.
 • Dodano zdobywanie doświadczenia podczas zbierania surowców.

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Bank: Usunięto widok waluty z okna banku.

Poprawki

 • Walka: Naprawiono błąd polegający na tym, że mob oznaczony przez gracza dawał doświadczenie i łupy tylko graczowi, który go oznaczył, mimo, że mob był resetowany do swojego punktu odrodzenia.
 • Efekty skoordynowane: Naprawiono problem z efektami skoordynowanymi, które nie były poprawnie odtwarzane na obiektach interaktywnych.
 • Kuźnia: Naprawiono błąd, jeśli tworzenie przedmiotów w kuźni nie powiodło się, nie było zatrzymywane, ale kontynuowane, aż się powiodło.
 • Kuźnia: Naprawiono problem z ładowaniem okna kuźni podczas tworzenia przedmiotu.
 • Kuźnia: Naprawiono problem z wytwarzaniem, gdy podczas tworzenia gracz mógł wysyłać, sprzedawać lub wymieniać materiały wymagane do wytwarzania, a proces tworzenia nie został przerwany.
 • Efekty: Naprawiono problem z uśpieniem, w wyniku którego po zakończeniu efektu, mob był teleportowany do gracza, jeśli odległość była duża.
 • Efekty: Naprawiono problem z uśpieniem, który powodował, że jeśli mob przemieszczał się po zdefiniowanej ścieżce patrolowania i został na niego nałożony efekt uśpienia, mob nadal poruszał się do następnego punktu patrolowego.
 • Efekty: Stały transfer życia dla efektów zadających obrażenia.
 • Efekty: Naprawiono obliczenia pulsu dla obrażeń w czasie i leczenia w czasie (odstęp czasu między pulsami był obliczany nieprawidłowo).
 • Efekty: Naprawiono problem, jeśli uśpienie lub ogłuszenie występowało podczas wylogowywania się graczy, a po zalogowaniu pozostawali w stanie obezwładnienia.
 • Efekty: Naprawiono błąd, gdy cel był ogłuszony i uśpiony, a inny efekt, taki jak obrażenia, nie tylko budził cel ze snu, ale także usuwał efekt ogłuszenia.
 • Przedmioty: Naprawiono błąd, w wyniku którego amunicja nie była usuwana z panelu postaci gracza, gdy była używana.
 • Przedmioty: Naprawiono zawieszanie się serwera przy użyciu ostatniej sztuki amunicji.
 • Przedmioty: Naprawiono problem z tooltipami dla broni głównej i drugorzędnej.
 • Przedmioty: Naprawiono wytrzymałość, która nie była poprawnie zapisywana.
 • Przedmioty: Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się broni w drugiej i głównej ręce, gdy co najmniej jeden przedmiot z definicją zestawu znajdował się w ekwipunku lub w plecaku, a gracz próbował założyć broń dwuręczną.
 • Przedmioty: Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było wyposażyć amunicji w broń ręczną.
 • Przedmioty: Naprawiono problem polegający na tym, że ulepszone przedmioty nie były poprawnie porównywane w opisie.
 • Kupcy: Naprawiono błąd, w wyniku którego przedmiot mógł zostać dodany do maila, sprzedany u kupca i wysłany pomyślnie.
 • Kupcy: Naprawiono błąd, w wyniku którego przedmiot mógł zostać sprzedany u handlarza po cenie ujemnej.
 • Umiejętności: Naprawiono automatyczne uczenie się jednej umiejętności na podstawie innej.
 • Umiejętności: Naprawiono uczenie się umiejętności na podstawie punktów na poziom gracza.
 • Umiejętności: Usunięto problem polegający na tym, że efekt umiejętności uczenia się nie był odpowiednio odświeżany, jeśli był używany przez obiekt interaktywny.
 • Umiejętności: Naprawiono błąd, w wyniku którego koszt umiejętności nie był odpowiednio uwzględniany.
 • Umiejętności: Naprawiono obliczenia dla klasy umiejętności i przeciwnych kosztów klas, gdy umiejętność została wyuczona przez dodanie punktów.
 • Interfejs użytkownika: Naprawiono problem polegający na tym, że efekt na celu nie był usuwany w interfejsie użytkownika, jeśli efekt nie miał licznika czasu.
 • Interfejs użytkownika: Naprawiono błąd, w wyniku którego okno handlu było puste, gdy gracz został odłączony od serwera i ponownie połączony.
 • Interfejs użytkownika: W okienku umiejętności, w którym punkt może być przypisany do poziomu umiejętności, nie był on prawidłowo przedstawiony.
 • Interfejs użytkownika: Usunięto problem polegający na tym, że miejsca na przedmioty działały nieprawidłowo, jeśli liczba miejsc w interfejsie była taka sama, jak liczba miejsc wysłanych przez serwer. 
 • Interfejs użytkownika: Naprawiono problem polegający na tym, że ikony nakładały się na siebie, jeśli przedmioty zostały upuszczone jeden na drugi.
 • Interfejs użytkownika: Naprawiono błąd polegający na tym, że wymagany poziom w opisie przedmiotu był pokolorowany na czerwono, dopóki gracz nie osiągnął poziomu o jeden wyższy niż wymagany.

 

Zaimplementowano wiele innych drobnych poprawek i zmian

Wersja 0.7.5.0 - Data aktualizacji: 30.04.2020

Najważniejsze nowe funkcje

 • Dodano funkcjonalność zestawów przedmiotów, więc pojawią się zestawy, które dadzą ci dodatkowe statystyki, gdy część zestawów zostanie założona
 • Dodano umieszczanie run i klejnotów, dzięki czemu będziesz mógł je wkładać do określonego wyposażenia, aby zwiększyć jego parametry
 • Dodano ulepszanie ekwipunku, podnosząc jego poziom, aby zwiększyć jego parametry
 • Dodano dom aukcyjny, w którym można sprzedawać i kupować przedmioty

Zmiany w istniejących funkcjach

 • Poprawiono balans wyposażenia. Dokonano zmian w statystykach

Poprawki

 • Naprawiono odświeżanie efektów dla członków grupy.
 • Naprawiono odświeżanie efektów dla celu, gdy cel został odznaczony i ponownie wybrany.
 • Naprawiono wymianę handlową między graczami, gdzie związany przedmiot był przeciągany do okna handlu, a okno handlu było zamykane.
 • Naprawiono skoordynowane efekty, aby można było je przerywać i odpowiednio synchronizować między graczami.
 • Naprawiono animację, która dla ataku nie była prawidłowo uruchamiana.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że przypisania klawiszy nie były poprawnie odczytywane z definicji obiektu gry
 • Obliczenie stałej ceny za pakiet w porównaniu do pojedynczego przedmiotu. Teraz cena jest obliczana za sztukę, a następnie mnożona przez kwotę zarówno dla klienta, jak i serwera, a jeśli cena za przedmiot po zaokrągleniu wynosi 0, zostanie ustawiona na 1.
 • Naprawiono panel poczty, w którym temat wiadomości nie był poprawnie prezentowany.
 • Naprawiono panel poczty, w którym tekst wiadomości nie był poprawnie czyszczony po wysłaniu wiadomości.
 • Naprawiono panel pocztowy, w którym C.O.D. nie była prawidłowo resetowana po wysłaniu wiadomości.
 • Naprawiono brakujące tłumaczenie dla wymaganej klasy w tooltipie.
 • Naprawiono brakujące tłumaczenie dla wymaganej umiejętności w tooltipie.
 • Naprawiono brakujące tłumaczenie dla wymaganej etykiety klasy w tooltipie.
 • Naprawiono brakujące tłumaczenie ukończonego zadania w oknie dialogowym zadania NPC, gdy było więcej niż jedno zadanie.
 • Naprawiono brakujące tłumaczenie elementów prezentowanych w oknie zbierania zasobów.

Zaimplementowano wiele innych drobnych poprawek i zmian

Wersja 0.7.4.0 - Data aktualizacji: 30.09.2019
Droga Społeczności, jesteśmy po następnych wczesnych testach Alfa.
Dodaliśmy bardzo ważną funkcję odpowiedzialną za odnajdywanie ścieżek mobów i NPC. Będą teraz brały pod uwagę strukturę świata. Moby będą również agresywne w oparciu o widoczność przeciwnika zanim go zaatakują. Będzie to przydatne przede wszystkim do labiryntowych lochów obecnych w świecie World Of Heroes.
Wersja 0.7.3.1 - Data aktualizacji: 15.08.2017
Najważniejsze nowe funkcje
 • Dodano nowych przeciwników
 • Dodano nowe zadania
 • Udostępniono kolejny obszar mapy
 • Dodano regiony mapy głównej wraz z nazwami i tłumaczeniami

 

Zmiany do istniejących funkcji

 • Przeprowadzono operację balansowania. Wprowadzono zmiany do statystyk postaci oraz przeciwników
 • Wprowadzono modyfikację dla kupców. Teraz książki umiejętności, które już zostały użyte i nauczone zostaną wyróżnione w oknie handlu
 • Wprowadzono modyfikacje dla tooltipów u kupców:
  •                 Tooltip książki umiejętności pokazuje również dodatkowy tooltip umiejętności, której nauczy się bohater po jej przeczytaniu
  •                 Tooltip receptury pokazuje dodatkowy tooltip przedmiotu wynikowego dla tej receptury. W przypadku elementu ekwipunku widoczne są również parametry takie jak siła, zadawane obrażenia, zręczność itd.)
 • Wprowadzono modyfikację do targetowania przeciwników
 • Po zdobyciu poziomu, życie i mana gracza zostaną w pełni zregenerowane
 • Wprowadzono wielowątkowość w procedurze aplikowania aktualizacji
 • Dodano system sprawdzania miejsca w plecaku przy zbieraniu surowców lub wytwarzaniu przedmiotów w kuźni
 • Wprowadzono modyfikację dla wizualizacji cooldown’ów i dodano wartości czasu do odliczanego czasu
 • W dzienniku zadań jak i w rozmowie z NPC, ukończone zadania będą teraz odpowiednio wyróżniane
 
Poprawki
 • Poprawiono funkcjonowanie okna handlu z kupcem. Po zakupie przedmiotu z dowolnej strony nie zmienia się aktywna zakładka
 • Poprawiono funkcjonowanie kupowania wielu przedmiotów u kupca. Okno dialogowe otwiera się za pomocą przycisku SHIFT + Lewego przycisku myszki
 • Naprawiono przewijanie dużej minimapy
 • Poprawiono widoczność ilości elementów, m.in. w plecaku
 • Poprawiono otrzymywanie doświadczenia w grupie. Obecnie tylko członkowie grupy znajdujący się w odpowiedniej odległości otrzymają doświadczenie za pokonanie przeciwnika
 • Poprawiono wyróżnienie na zaznaczonym celu, które w niektórych sytuacjach było błędnie wyświetlane również na ścianach czy elementach nad celem
 • Poprawiono system pogoni mobów za graczem, wcześniej moby przy zmianie kierunku zatrzymywały się na chwilę
 • Poprawiono przewijanie wiadomości w oknie czatu
 • Poprawiono błąd w systemie handlu, który umożliwiał duplikowanie przedmiotów i waluty
 • Poprawiono błąd odświeżania informacji dla grupy (nazwy postaci, poziom, awatar)
 • Naprawiono wiele błędów w aplikacji Lanchera
  •                 Naprawiono błąd aplikowania poprawek w przypadku kiedy aktualizacja zawierała więcej niż jeden segment 1GB
  •                 Naprawiono błąd związany z funkcją „naprawy / repair” instalacji dla uszkodzonych plików
 • Poprawiono błąd wychodzenia z instancji grupowej. Czasami gdy grupa dwuosobowa została rozwiązana tylko jeden gracz był usuwany z instancji i grupa nie była poprawnie rozwiązywana
 • Poprawiono błąd wychodzenia z instancji pojedynczej. Gracz był usuwany z instancji pojedynczej, jeśli był w grupie i grupa została rozwiązana
 • Wprowadzono wiele poprawek związanych z tłumaczeniami

Wprowadzono wiele różnych mniejszych poprawek i zmian.

Wersja 0.7.3 - Data aktualizacji: 24.07.2017
Najważniejsze nowe funkcje
 • Wprowadzono dodatkowe opcje w ustawieniach grafiki
 • Wprowadzono tryb instancji i lochów dostępnych zarówno dla pojedynczego gracza jak i grupy
 • Wprowadzono funkcjonalność kuźni (blisko 1400 receptur, 300 materiałów)
 • Wprowadzono dodatkowe atrybuty dla bohatera:
  • Atak krytyczny
  • Parowanie (dostępne tylko dla dwuręcznego miecza)
  • Unik
 • Wprowadzono system gildii. Gracz ma możliwość:
  • Założenia gildii
  • Zaproszenia innego gracza
  • Awansowania członka gildii
  • Degradowania członka gildii
  • Prowadzenia rozmowy na czacie gildyjnym
 • Wprowadzono możliwość podejrzenia statystyk innego gracza (klikając prawym przyciskiem na awatarze i wybierając opcję „Informacje o graczu”)
 • Wprowadzono nowe umiejętności dla zbierania surowców:
  • Górnictwo
  • Zbieranie drewna
  • Zielarstwo
 • Wprowadzono nowe umiejętności dla kuźni:
  • Kowalnictwo
  • Obróbka drewna
  • Krawiectwo
  • Alchemia
  • Jubilerstwo
 • Dodano miejsca kuźni wraz z kupcami sprzedającymi receptury i kilka niezbędnych minerałów
 • Dodano ukryte skrzynie, zawierające wartościowe przedmioty
 • Dodano możliwość zapisania danych do logowania poprzez zaznaczenie opcji “Zapisz Dane Logowania”
 • Dodano dodatkowe minerały (różnej jakości), które można otrzymać przy zbieraniu surowców

 

Zmiany do istniejących funkcji

 • Dodano wyświetlanie handlarzy i kupców na minimapie
 • Wprowadzono zmiany w statystykach dla przeciwników (balans)
 • Wprowadzono dodatkowe informacje w panelu bohatera w zakładce umiejętności:
  • Odnośnie nowych umiejętności
  • Wymaganego poziomu dla umiejętności (również pasywnych)
Poprawki
 • Przeprowadzono drugi etap optymalizacji, dzięki czemu:
  • Znacznie zmniejszono wymagania gry
  • Przyspieszono wczytywanie map
 • Wprowadzono szereg poprawek do launchera między innymi:
  • Dodano przycisk naprawy „repair” oraz usunięto automatyczne sprawdzanie poprawności plików przy każdym uruchomieniu launchera. Teraz gracz będzie mógł taką operację wykonać w dowolnym momencie, w razie wystąpienia problemów z grą
  • Przyspieszono proces aplikowania pobranych poprawek „patchy”
 • Poprawiono wyświetlanie efektów na celu oraz członkach grupy
 • Zwiększono zasięg podświetlania przedmiotów interaktywnych
 • Poprawiono szanse nałożenia efektu na przeciwnika (spowolnienie, unieruchomienie, oszołomienie), wcześniej była 100% udana i nawet jak przeciwnik uniknął ataku i obrażeń, to efekt był nakładany.
 • Poprawiono odświeżanie okna członków grupy (poziom, awatar, nazwa, itd.)
 • Wprowadzono wiele poprawek związanych z tłumaczeniami

Wprowadzono wiele różnych mniejszych poprawek i zmian.

Wersja 0.7.1 - Data aktualizacji: 03.06.2017
Najważniejsze nowe funkcje
 • Zintegrowano konta z panelem strony. Od teraz można zarządzać kontem poprzez zalogowanie się na stronie https://www.worldofheroes.pl/?page_id=1007 i przejściu do sekcji „Moje Konto”
 • Dodano w opcjach informacje na temat klawiszologii
 • Dodano możliwość zmiany czułości poruszania kursorem myszki jak również przewijania okien
 • Dodano opcję wybrania zadań, których postęp gracz chce śledzić
 • Dodano wskazanie lokalizacji na mapie dla wybranego zadania
 • Dodano znaczniki na minimapie z określeniem najważniejszych elementów jak nowe zadania, zadania w trakcie wykonywania, zadania do ukończenia oraz oznaczeni zostali ważni NPC jak handlarze czy kuźnia
 • Dodano pomoc do panelu czata (dostępna po naciśnięciu przycisku  „?” zlokalizowanego w lewym dolnym rogu czata)
 • Dodano informację o aktualnym poziomie umiejętności posługiwania się danym rodzajem broni. Informacje te dostępne są w tooltipie w oknie umiejętności
 • Dodano podświetlanie przedmiotów u kupca, których w danym momencie postać nie może użyć (nie spełnia wymogów np. nie posiada odpowiedniego poziomu)
 • Dodano różnego rodzaju tooltipy (statystyki, atrybuty, menu)
 • Dodano efekt uzyskania poziomu gracza
 • Dodano możliwość zresetowania ustawień interfejsu użytkownika
 • Dodano wyświetlanie podstawowych informacji na temat zaznaczonego przeciwnika
 • Dodano funkcję auto targetingu. Jeżeli gracz zostanie zaatakowany, podczas gdy nie będzie posiadał żadnego wybranego celu, to automatycznie przeciwnik atakujący zostanie oznaczony jako cel
 • Dodano czat globalny „/2 tekst_wiadomości” oraz w ramach danej instancji „/1 tekst_wiadomośći”
Zmiany do istniejących funkcji
 • Zmieniono wygląd suwaków
 • Zmieniono wygląd komunikatów       
 • Zmieniono obliczanie otrzymywanego doświadczenia za pokonywanych przeciwników (wcześniej tylko na podstawie poziomu przeciwnika, wszystkie rodzaje zwykły/elitarny/boss dawały na takim samym poziomie równą ilość doświadczenia). Obecnie Elitarny przeciwnik oraz Boss dają znacznie więcej doświadczenia
 • Zmniejszono zasięg aggro przeciwników
 • Dostosowano lokalizację startową
 • Targetowanie przy użyciu tabulatora zaznacza teraz tylko przeciwników
 • Poprawiono reagowanie aggro przeciwników
 • Dla umiejętności pasywnych wprowadzono sprawdzanie założonej broni
Poprawki
 • Znacznie przyśpieszono ładowanie ekranu logowania
 • Znacznie poprawiono płynność gry poprzez optymalizację procesu wczytywania dynamicznych elementów na mapie (NPC, Moby, Gracze)
 • Naprawiono poziom dźwięków poruszania się postaci, wcześniej dźwięki poruszania się po terenach ziemistych były znacznie cichsze od pozostałych
 • Naprawiono niedziałające zakładanie biżuterii (kolczyków)
 • Naprawiono problem z porównywaniem statystyk biżuterii (kolczyków)
 • Naprawiono problem z nieodświeżaniem poziomów postaci w grupie
 • Naprawiono problem z zakańczaniem zadania i odbiorem nagrody przy pełnym plecaku
 • Naprawiono brak polskich znaków na czacie
 • Naprawiono funkcję zmiany wielkości okna czatu
 • Wprowadzono wiele poprawek związanych z tłumaczeniami
 • Naprawiono brak wyświetlanego popupa dla kilku umiejętności
 • Naprawiono błąd prędkości poruszania się przeciwników, będących pod wpływem efektów spowalniających
 • Naprawiono przypadkowe, niezamierzone zachowania przeciwników
 • Naprawiono błąd związany z generowaniem przez umiejętności AoE zbyt dużego obciążenia na serwerach
 • Naprawiono błąd związany z zakładaniem dodatkowych toreb

 

Wprowadzono wiele różnych mniejszych poprawek i zmian.

Wersja 0.7 - Data aktualizacji: 12.01.2017
Najważniejsze nowe funkcje
 • Gracze mogą teraz tworzyć gildie i zapraszać innych do dołączenia.
 • Dodano czat gildyjny.
 • Dodano podstawowy system promowania, degradowania członków, wiadomości dnia.
 • Gracze mają teraz możliwość dostępu do swojego banku / skrzyni.
 • Możliwość pozyskiwania skór i innych elementów z pokonanych mobów (wczesna wersja).
Zmiany do istniejących funkcji
 • Ulepszono system wiadomości, umożliwiając zarządzanie wiadomościami w ramach konta, a nie tak jak dotychczas w ramach każdej postaci.
 • Dodano umiejętności obszarowe.
 • Dla niektórych umiejętności wprowadzono wymaganie skierowania gracza do celu.
 • Dodano nowy efekt (zdjęcia efektu pozytywnego lub negatywnego).
 • Prędkość poruszania się jest teraz zmieniana przez element poruszania się na wierzchowcu.
Poprawki
 • Dodano sprawdzanie poruszania się postaci dla umiejętności, których czas rzucania jest większy od 0.
 • Efekt wierzchowca jest teraz pasywny, więc nie będzie anulowany jeśli gracz się wyloguje.
 • Naprawiono błąd związany z usuwaniem pozytywnych efektów po kliknięciu na ich ikonkę.
 • Naprawiono sprawdzanie opuszczania regionu przez postacie.
 • Umiejętności magiczne poprawnie sprawdzają wymagania, które trzeba spełnić.
 • Wiele małych poprawek i błędów.
Wersja 0.6.1 - Data aktualizacji: 17.06.2016
Najważniejsze nowe funkcje
 • Został zaimplementowany system awatarów umożliwiając graczowi jego wybranie z dostępnej listy podczas etapu tworzenia postaci.
 • Dodano odświeżanie ilości przedmiotów dostępnych u kupców. Jeśli kupiec ma ograniczoną ilość przedmiotów, to będzie ona odświeżona po określonym czasie.
 • Dodano element interfejsu użytkownika (GUI) umożliwiający wyjście z gry.
 • Dodano dodatkowe opcje dotyczące dźwięku i muzyki.
 • Dodano listę serwerów, umożliwiając graczowi wybór serwera podczas tworzenia postaci.
 • Dla niektórych umiejętności dodano wymóg wybrania celu.
 • Dodano możliwość kupienia wielu przedmiotów podczas jednej transakcji z kupcem. Należy podczas klikania w przedmiot przytrzymać przycisk SHIFT.
 • Dodano nową opcję do menu umiejętności, która pozwala na pokazywanie tylko nauczonych umiejętności.
 • Dodano możliwość próbnego pojedynku między graczami. Możesz wyzwać na pojedynek innego gracza klikając prawym przyciskiem na jego awatar i wybierając pojedynek z menu.
 • Dodano możliwość zamiany miejscami przedmiotów w plecaku.
 • Dodano możliwość przewijania tekstu walki w oknie czatu.
 • Dodano wyświetlanie dodatkowych informacji na temat przedmiotów po najechaniu na nie kursorem.
 • Dodano wskaźnik zagrożenia do umiejętności, umożliwiając jego podwyższenie lub obniżenie. Postacie z ciężkimi zbrojami będą miały możliwość skupienia na sobie ataków przeciwników, podczas gdy gracze ze zbrojami lekkimi i płóciennymi będą miały możliwość obniżenia tego wskaźnika zmniejszając jednocześnie szansę na ich zaatakowanie przez przeciwników.
 • Dodano system wagi przedmiotów (wczesna wersja).
 • Dodano system wytrzymałości i naprawy przedmiotów (wczesna wersja).
Zmiany do istniejących funkcji
 • Wprowadzono ulepszenie do systemu kuźni. Zamiast systemu przeciągnij i upuść działa również dwukrotne kliknięcie na przedmiot w celu włożenia go w slot interfejsu kuźni.
Poprawki
 • Gracz nie może przekazać poprzez opcję handlu lub wysłać wiadomością w grze więcej waluty niż posiada.
 • Teleportowanie do instancji lub lochów jest teraz popranie obsłużone.
 • Oszołomione moby będą kontynuować podążanie za swoim celem kiedy efekt oszołomienia ustąpi.
 • Podczas rozmowy z NPC przycisk kontynuacji będzie się pojawiał przy zadaniach, których gracz nie ukończył.
 • Poprawiono błąd przy zapisywaniu waluty, kiedy gracz się wylogowywał lub zamykał okno gry.
 • Gracz nie może już wysłać zaproszenia do grupy, jeśli posiada już inne zaproszenie.
 • Poprawiono wyszukiwanie celu przez moby dla postaci wskrzeszonych lub wracających do punktu kontrolnego, uwzględniając nowy atrybut zagrożenia.
 • Naprawiono błąd związany z problemem przy zalogowaniu gracza, gdy wcześniej została wybrana i anulowana opcja rejestracji.
 • Naprawiono niedziałający przycisk poprzedniej strony przy ekranie handlu z kupcem.
 • Działanie paska rzucania umiejętności nie jest już przerywane przez akcje innych graczy (np. poprzez wysyłanie wiadomości).
 • Naprawiono błąd niewyświetlania się przedmiotów znajdujących się na plecach postaci.
 • Naprawiono błąd losowego niewyświetlania się ikonek przedmiotów w plecaku.
 • Naprawiono promowanie gracza jako lidera grupy.
 • Naprawiono błąd umożliwiający dwukrotnego dołączenia gracza do drużyny.
 • Naprawiono błąd instancji z limitem ilości graczy, które nie były w pełni przez graczy wypełnione.
 • Obrażenia broni są teraz prawidłowo wyświetlane w podpowiedzi dla broni.
 • Umiejętności, które są pozyskiwane automatycznie mają teraz wartość początkową 1 zamiast 0.
 • Naprawiono błąd związany z ograniczeniami poziomu gracza i moba.
 • Naprawiono błąd interaktywnych obiektów spowodowany przez inne, otwarte okna interfejsu.
 • Naprawiono błąd kiedy postać, która była w instancji i zapraszała do drużyny inną, która do niej dołączała.
 • Wiele małych poprawek i błędów.
Wersja 0.6 - Data aktualizacji: 28.02.2016
Najważniejsze nowe funkcje

Implementacja GUI

 • Nowy interfejs użytkownika.
 • System przeciągania i upuszczania dla umiejętności i przedmiotów w ramach paska umiejętności.
 • Dodano zakładki do okna chatu “Walka” oraz “Wydarzenia”.

Grupowanie

 • Gracze mogą zapraszać innych do przyłączenia się do nich za pomocą funkcji grupowania. Umożliwia ona dzielenie doświadczenia uzyskanego z wrogów i celów misji.
 • Dodano obsługę grupy czatu pozwalając członkom grupy na komunikację ze sobą bez względu na to, jak daleko są.
 • Dodano obsługę lochów grupowych.

Handel

 • Gracze mogą teraz handlować niezwiązanymi przedmiotami i walutą.

 

 
Zmiany do istniejących funkcji

 

Walka

 • Dodano powiązane statystyki.
 • Dodano nowe efekty bojowe: Teleport, Ożywienie i Przemiana.
 • Dodano efekty działające w określonym czasie np. przywracania co jakiś interwał konkretnej ilości punktów witalności.

Wyposażenie, Kuźnia, Zadania

 • Dodano wsparcie dla subwaluty umożliwiając tym samym zaimplementowanie systemu (miedzi, srebra i złota wraz z odpowiednimi kalkulacjami 100 miedzi  = 1 srebra, 100 srebra = 1 złota).
 • Dodano pełny system wymagań dla zadań umożliwiając określenie jaki poziom umiejętności powinien posiadać gracz aby rozpocząć zadanie.
 • Dodano czas tworzenia i kilka pozycji wynikowych do kuźni.
 • Zadania mogą być teraz rozpoczęte przez użycie przedmiotów, obiektów interaktywnych i regionów.
Zmiany do istniejących funkcji
 • Wiele małych poprawek i błędów.
Wersja 0.5 - Data aktualizacji: 01.02.2016
Najważniejsze nowe funkcje
 • Dodano element wierzchowców do podróżowania po świecie.
 
Zmiany do istniejących funkcji

Ogólne

 • Pasek rzucania umiejętności został dodany do interfejsu użytkownika.
 • Dodano system powiadomień serwerowych do interfejsu użytkownika.
 • Dodano podświetlane kursory przy najechaniu na surowce czy kuźnię.
 • Zbieranie surowców wymaga określonego czasu i jeśli gracz wykona dowolny ruch, to zbieranie zostanie przerwane.

Walka

 • Dodano efekt oszołomienia, który będzie uniemożliwiał poruszanie się oszołomionej postaci.
 • Dodano efekt nauki umiejętności, będzie to miało zastosowanie w pergaminach, po przeczytaniu których gracz będzie pozyskiwał nową umiejętność.
Poprawki
 • Naprawiono błąd związany z utratą bonusów do statystyk jeśli postać zdobywała nowy poziom.
 • Wiele małych poprawek i błędów.